Autizmin tarixi

Autizmin tarixi, pozuntunun tanınması və anlaşılmasının təkamülünü əhatə edir.

Autizm qədim zamanlarda mövcud ola bilər, lakin tibbi olaraq tanınmamışdır. Tarixi sənədlərə əsaslanaraq, bəzi məşhur insanların tarixlərində autistik xüsusiyyətlərə malik olduqları düşünülür.

Autizm 20-ci əsrin əvvəllərində tanınmağa başladı. 1943-cü ildə Leo Kanner autizmi "erkən uşaqlıq autizmi" terminindən istifadə edərək təsvir etdi. Bu, autizmin müasir tərifinin başlanğıcını göstərir.

Hans Asperger də autistik davranışı təsvir edən bir araşdırma nəşr etdi. Asperger Sindromu adlanan bu vəziyyət daha yüksək funksiyalı autizmlə əlaqəli bir alt növü müəyyən etdi (1944)

1970-1980-ci illərdə autizm spektri pozuntusu (ASP) termini ortaya çıxdı. Autizm geniş spektrli simptomları özündə cəmləşdirən bir spektr kimi müəyyən edilmişdir və daha çox alt tip və simptomlar müəyyən edilmişdir.

Autizm haqqında araşdırma və məlumatlılıq sürətlə artdı. Autizm neyroinkişaf pozğunluğu kimi daha yaxşı başa düşülür. Autizmli şəxslərin təhsil, terapiya və dəstək ehtiyaclarını qarşılamaq üçün daha çox resurs və proqramlar hazırlanmışdır.

2010-cu illər və sonra: Autizmin genetik əsasları və ətraf mühit faktorları ilə bağlı araşdırmalar sürətləndi. Bundan əlavə, autizm spektri pozuntusu olan şəxslərin cəmiyyətdə daha çox qəbul edilməsini və dəstəklənməsini təmin etmək üçün maarifləndirmə kampaniyaları və təhsil proqramları genişlənmişdir.

Autizm davamlı tibbi və elmi tədqiqatların mövzusudur. Dünyadakı bir çox təşkilat və ekspertlər autizmi daha yaxşı başa düşmək və autizmli insanlara daha çox dəstək vermək üçün çalışırlar. Bu prosesdə autizmin tarixi daim inkişaf edir.